הווה מושלם ממושך Present Perfect Progressive תרגול

איילת צדוק דקדוק

הווה מושלם ממושך או מושלם פשוט? Present Perfect Progressive or Present Perfect Simple? We __________ (work) outside all day. What _________ (you do) with yourself all this time? He __________ (not call) so far. __________ (you see) Tammy since 9:00 o’clock? We __________ (wait) for you since 5:00 o’clock. I __________ (phone) Adam several times. I __________ (watch) this show …

Present Perfect Progressive הווה מושלם ממושך הסבר

איילת צדוק דקדוק

1. שימוש present perfect progressive דומה במהותו לpresent perfect simple. הוא זמן לא ספציפי וקשור גם לעבר וגם להווה ובמקרים רבים באפשרותינו להשתמש בשני הזמנים. בכל זאת, מה היחודיות של present perfect progressive? מכיוון שזה present prefect progressive, יהיה דגש על הפעולה/הימשכותה אך החוקים ידמו לpresent perfect simple.  ובפירוט: 1. לפעולות שהתחילו בעבר וממשיכות עדיין בהווה עם דגש על ההימשכות/זמן הפעולה …

Present Perfect Simple הווה מושלם פשוט תרגול

איילת צדוק דקדוק

Present Perfect Simple – מספר טיפים: for – במשך. מכיוון שfor מציין טווח זמן, לפניו יבוא My parents have lived here for twenty five years. present perfect. since – מאז. לאחר since יבוא ביטוי זמן בעבר או משפט עם פעולה בעבר. I have been sad since I heard the bad news. ביטויי הזמן yet יבוא במשפט שאלה ושלילה: The sun …

הווה מושלם פשוט Present Perfect Simple הסבר

איילת צדוק דקדוק

  1.הווה מושלם – שימוש ביננו, לאחר שנעשה קצת סדר, הווה מושלם לא מפחיד כמו שתמיד חשבתם. הייחוד של זמן זה לעומת זמנים אחרים הוא העובדה שזמן זה אינו ספציפי.  בניגוד לזמנים האחרים בהם הפעולות קרו בעבר, הווה או עתיד, זמן זה קשור גם לעבר וגם להווה, וכיצד? 1. פעולות שהתחילו בעבר וממשיכות עדיין בהווה. I have lived in Haifa …

Present Simple – הווה פשוט – תרגול

איילת צדוק דקדוק השאר תגובה

PRESENT SIMPLE הווה פשוט תרגול חיצים בצבע תכלת של replay איילת צדוק מורה לאנגלית

  בעמוד זה נתרגל present simple בחיובי שלילה ושאלה.  טיפים: *הרגילו עצמכם להדגיש את ביטוי הזמן בצבע. זה ישרת אתכם בעתיד כשתצטרכו להבחין בין הזמנים.           *וודאו שכללתם s במשפט לגופים he, she, it. Present Simple: Positive Daniel _______ (have) coffee at 4:00 in the afternoon. Policemen sometimes ________ (arrest) people. It ________ (be) hot in …

Present Progressive הווה ממושך תרגול

איילת צדוק דקדוק השאר תגובה

PRESENT PROGRESSIVE הווה ממושך תרגול פתק שכתוב עליו "עשה זאת עכשיו" איילת צדוק

   .מכל הסוגים present progressive בעמוד זה נתרגל מגוון של תרגילי טיפ: הרגילו עצמכם להדגיש את ביטוי הזמן בצבע. זה ישרת אתכם בעתיד כשתצטרכו להבחין בין הזמנים. Present progressive: positive Look at the baby! He _______ (smile) You ________ (fly) to China this year. We ________ (study) for the test today. Our kids _______ (make) a lot of noise now. …

הווה פשוט Present Simple הסבר

איילת צדוק דקדוק השאר תגובה

הווה פשוט PRESENT SIMPLE הסבר כפתור של לנגן שוב איילת צדוק

1. הווה פשוט – שימוש הווה פשוט עוסק במקרה של פעולות רב פעמיות. זאת, הפוך מבpresent progressive בו, אם אתם זוכרים, אמרנו שמדובר בפעולה חד פעמית. present – שמשמעותו הווה simple – שמשמעותו פשוט מדובר בפעולות שמתרחשות יותר מפעם אחת, כלומר לפעולות שחוזרות על עצמן. פעולות אלו יציינו: הרגלים. לדוגמה: I play basketball 5 times a week עובדות. לדוגמה: The …

הווה ממושך Present Progressive הסבר

איילת צדוק דקדוק השאר תגובה

הווה ממושך PRESENT PROGRESSIVE הסבר משקולות מאוזנות עם be וing איילת צדוק מורה לאנגלית

1. הווה ממושך – שימוש מה זה הווה ממושך הזה שלעיתים קצת מעצבן אותנו? כמה סוגים של הווה צריך בכלל? 🙁 אז כדי שלא נשכח, בואו  נעשה לנו סימנים: פירוש המילה present באנגלית הוא הווה. פירוש המילה progressive באנגלית הוא מתמשך. זה אומר שאנחנו מדברים על פעולות שכרגע באמצע לקרות, כלומר, הן בהימשכות. מדובר בפעולות חד פעמית שקורית רק עכשיו …