עתיד פשוט Future Simple will הסבר

איילת צדוק דקדוק

עתיד פשוט הסבר FUTURE SIMPLE WILL הסבר גורדי שחקים בלילה ומטוס לצידם איילת צדוק מורה לאנגלית

1. עתיד פשוט – שימוש

אם זה מעודד אתכם, עתיד פשוט זה הזמן הכי ידידותי משום שדבר היחיד שנוסיף למשפט הבסיס הוא פועל העזר will.

נשתמש בו לפעולות בזמן עתיד: I will call you tomorrow.

ובפירוט:

להצעת עזרה You are carrying a heavy bag. I will help now.

להחלטות ספונטניות/הנחות/הבעת דיעה I think I will fly to Italy soon.

להבעת משאלות I hope they will contact us.

להבטחות I promise I will tell you about it

לצפות/לציין עובדה בעתיד שלא תלויה בנו משהו שיקרה בעתיד I will rain tomorrow


2. עתיד פשוט – ביטויי זמן


 next _______, soon, in _________, tomorrow

רוצה להבין לעומק את future simple ולהצליח במבחן?השאיר/י את פרטי ההורים כאן ואצור עמם קשר. 


3. עתיד פשוט – נוסחאות

I משפטי פועל


חיובי


I will talk to you soon.


subject+will+V1


שלילה


I won't (will not) talk to you soon.


subject+won't (will not)+V1


 

שאלות כן/לא


Will I talk to you tomorrow?


Will+subject+V1


שאלות פתוחות – WH


When will I talk to you?


WH+will+subject+V1?

שאלות פתוחות על הנושא WH Subject

Who will talk to you?


WHO/WHAT+will+V1?

II משפטי BE – משפטים ללא פועל (WILL BE)

צורת העתיד של be היא will be.

ולכן:

חיובי


I will be in Tel Aviv tomorrow.


subject+will be


שלילה

I won't be (will not) be in Tel Aviv tomorrow.subject+won't be (will not) be.


 

שאלות כן/לא


Will I be in Tel Aviv tomorrow?


?Will+subject+be


שאלות פתוחות – WH


When will I be in Tel Aviv?


Wh+will+subject+be?

שאלות פתוחות על הנושא WH Subject

Who will be?


WHO/WHAT+will+be?

יש לכם שאלות? אשמח לענות לכם.

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלי כאן, כתבו לי שם את השאלה ותקבלו תשובה 🙂