עבר מושלם פשוט Past Perfect Simple תרגול

איילת צדוק דקדוק

Past Perfect or Past Simple עבר מושלם או עבר פשוט?

 

 1. By the time I ____________ (get) home my mother ____________ already (leave).
 2. After I ____________ (read) the book I ____________ (understand) the movie.
 3. Ofer ____________ (meet) Chen before he ____________ (leave) Maya.
 4. When I ____________ (meet) him he ____________ (already hear) the news.
 5. We ____________ (get married) after we ____________ (finish) our studies.
 6. She ____________ (succeed) although she ____________ (not practice) before.
 7. The movie ____________ (start) before the lights ____________ (go out).
 8. The baby ____________ (fall) asleep as soon as his parents ____________ (feed) him.
 9. Last year I ____________ (pass) all my exams.
 10. When I ____________ (get) to the airport I realized I ____________ (forget) my passport.
 11. I went to college, then ____________ (buy) coffee and ____________ (walk) to the classroom.
 12. When we ____________ (arrive) at the bus stop, the bus ____________ (already leave).
 13. I ____________ (open) the handbag to find that I ____________ (forget) my money at home.
 14. The roads were wet – It ____________ (rain) while I was out.
 15. I felt ill last night because I ____________ (drink) too much alcohol.
 16. Yaron ____________ (meet) Or last June.
 17. First I ____________ (do) homework, then I ____________ (watch) my favorite TV show.
 18. When I ____________ (get) home yesterday the apartment was a mess because my boyfriend ____________ (throw) a party.
 19. It ____________ (not rain) all winter so the Kinneret was empty.
 20. I was happy to see that my sister ____________ (clean) the house.

רוצה להבין לעומק את past perfect simple ולהצליח במבחן?השאיר/י את פרטי ההורים כאן ואצור עמם קשר. 

תשובות

got+had already left, had read+understood, had met+left, met+had already heard, got married+had finished, succeeded+hadn't practiced, had started+went out, fell+had fed, passed, got+had forgotten, bought+walked, arrived+had already left, opened+had forgotten, had rained, had drunk, met, did+watched, got+had thrown, hadn't rained, had cleaned.

 

אם לא יושב לכם עד הסוף שאלו אותי שאלות! אשמח לענות לכם.

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלי כאן, כתבו לי שם את השאלה ותקבלו תשובה 🙂

 

לתרגול נוסף בנושא עבר מושלם לחצו כאן