Past Perfect Simple עבר מושלם הסבר

איילת צדוק דקדוק

1. שימוש

past perfect לעיתים רבות יכול להתחלף בpast simple. בד"כ השימוש בו נשמע יפה או רשמי יותר:
 
1. לציון פעולה שהסתיימה לפני נקודת זמן מסויימת בעבר.
לעיתים, נדבר על 2 פעולות שעשינו בעבר עם דגש שהפעולה של הpast perfect השולמה לפני הפעולה האחרת בעבר, שתהיה בpast simple.
When I was born, my parents had been married for 5 years
פירוש: נולדתי (2) לאחר 5 שנים בהם הורי היו נשואים (1).
 
2. לעיתים נשתמש בזמן זה כדי להסביר משהו אחר שקרה בעבר:
I didn't have any cash because I had lost my wallet.
פירוש: איבדתי את הארנק (1) ולכן לא היה לי כסף (2).
 
3. כמו בpresent perfect simple, שבו נשתמש לפעולות שקרו בטווח זמן מסויים, גם ב past perfect נשתמש לפעולות שקרו עד לזמן מסויים או לפעולה מסויימת אך בעבר. אפשר לומר שזה סוג של עבר של present perfect.
When we met, he had been in New York for 5 years.
פירוש: נפגשנו (2) לאחר שהיא היתה כבר 5 שנים בניו יורק (1).
 
שימו לב, שאין חשיבות לסדר הארועים במשפט אלא לסדר התרחשותן במציאות. כלומר, אין הבדל אם אגיד When we met, he had been in New York for 5 years או  he had been in New York for 5 years when we met. בשני המשפטים קודם הוא היה בניו יורק ואח"כ נפגשנו.
 

2. ביטויי זמן

already, by the time, before, after, as soon as, just, yet, never

 

רוצה להבין לעומק את past perfect simple ולהצליח במבחן?השאיר/י את פרטי ההורים כאן ואצור עמם קשר. 

 

3. נוסחאות

 

חיובי

I had lost my wallet

subject+had+V3

שלילה

I hadn't (had not) lost my wallet

subject+hadn't (had not)+V3

שאלות כן/לא

Had I lost my wallet?

Had+subject+V3

שאלות פתוחות – WH

Why had I lost my wallet?

Wh+had+subject+V3?

שאלות פתוחות על הנושא – WH SUBJECT

Who had lost his wallet?

Who/What+had+V3?

 

אם לא יושב לכם עד הסוף שאלו אותי שאלות! אשמח לענות לכם.

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלי כאן, כתבו לי שם את השאלה ותקבלו תשובה 🙂