זמני הבסיס: הווה פשוט, הווה ממושך, פעלי מצב, עבר פשוט, עבר ממושך

איילת צדוק

289 ₪  https://english-online.co.il/wp-content/uploads/2020/04/project-4-2.mp4 לרכישה Module 1: Present Progressive יחידה 1: הווה ממושך Step 1: Learn the Rules שיעור 1: למד את החוקים   Use (כניסה לשיעור נסיון בחינם) שימוש לצפיה בשיעור חינם לחץ כאן. Time Expressions (כניסה לשיעור נסיון בחינם) ביטויי זמן לצפיה בשיעור חינם לחץ כאן. Positive Structure (כניסה לשיעור נסיון בחינם) מבנה משפט חיובי לצפיה בשיעור חינם לחץ …

אוצר מילים לבגרות 4 ו5 יח"ל באנגלית

איילת צדוק

289 ₪  https://english-online.co.il/wp-content/uploads/2020/04/project-2-second-3.mp4 לרכישה Section 1 Nouns Step 1 (כניסה לשיעור נסיון בחינם) Words and Definitions (Learning Stage)   לצפיה בשיעור חינם לחצו כאן. Step 2 (כניסה לשיעור נסיון בחינם) Pronunciation Training (Learning Stage) לצפיה בשיעור חינם לחצו כאן. Step 3 (כניסה לשיעור נסיון בחינם) Brain Training Exercises (Learning Stage) לצפיה בשיעור חינם לחצו כאן. Step 4 (כניסה לשיעור נסיון …

אוצר מילים של עצמים לאנסין לחטיבה

איילת צדוק

49 ₪   לרכישה שיעור 1 (כניסה לשיעור נסיון בחינם) מילה מספר 1 לצפיה בשיעור חינם לחץ כאן. שיעור 2 מילה מספר 2 שיעור 3 מילה מספר 3 שיעור 4 מילה מספר 4 שיעור 5 מילה מספר 5 בוחן 1 שיעור 6 מילה מספר 6 שיעור 7 מילה מספר 7 שיעור 8 מילה מספר 8 שיעור 9 מילה מספר 9 …

אוצר מילים של פעלים לאנסין לחטיבה

איילת צדוק

49 ₪  לרכישה שיעור 1 (כניסה לשיעור נסיון בחינם) מילה מספר 1 לצפיה בשיעור חינם לחצו כאן. שיעור 2 מילה מספר 2 שיעור 3 מילה מספר 3 שיעור 4 מילה מספר 4 שיעור 5 מילה מספר 5 בוחן 1 שיעור 6 מילה מספר 6 שיעור 7 מילה מספר 7 שיעור 8 מילה מספר 8 שיעור 9 מילה מספר 9 שיעור 10 …