מחירי שיעורי אונליין

מחירון שיעורי אונליין


שיעור קבוצתי (3-5 תלמידים)

70 ש"ח

שיעור פרטי (60 דקות)

140 ש"ח

שיעור זוגי (60 דקות)

105 ש"ח


5 שיעורים פרטיים (60 דקות)

135 ש"ח


5 שיעורים זוגיים (60 דקות)

100 ש"ח


10 שיעורים פרטיים (60 דקות)

130 ש"ח


10 שיעורים זוגיים (60 דקות)

95 ש"ח