מכינות קיץ

לפרטים כל מכינת הקיץ ותוכנית הלימוד לעולים לכיתה ו' לחץ כאן.

לפרטים כל מכינת הקיץ ותוכנית הלימוד לעולים לכיתה ז' לחץ כאן.